.

Ganga Mai Lyrics

Gange Mai
The river
Gange Mai
Holy water
Hear me cry
Gange Mai
Tears I cry
Gange Mai
Hear me calling
Tears are falling
Gange Mai
Gange Mai
Om Gange Mai
Report lyrics