.

La música dels astres Lyrics

"Un altre temps,
un altre lloc
i una altra vida.
El món sencer
sembla aturat.
Un altre avui,
un altre ahir
i un altre sempre.
Altres remeis
pel mateix mal.
Joguines de cristall
en mans del temps
i el temps joguina
en mans dels Dèus.
Lliura del teu alé
la clau de vells misteris
i la alegria de l'infant.
Lliure en la força
i la música dels astres
i la puresa del metall
i les cançons d'altres hiverns
putrefactes tornen des d'altres inferns.
Joguines de cristall
en mans del temps
i el temps joguina
en mans dels Dèus.
Un altre temps,
un altre lloc
i una altra vida
el món sencer
sembla aturat.
Un altre avui,
un altre ahir
un altre sempre
altres remeis pel mateix mal.
Report lyrics
Cançoner electromagnètic (1999)