.

Tấm áo mẹ vá năm xưa Lyrics

Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc
Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc
Quần nhau với giặc, áo con rách thêm
Nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo.
Tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo
Người mẹ nghèo trong áo rách, áo rách nên thương
Các con ra đi đã mấy chiến trường
Mang theo cả tình thương của mẹ.
Lạ kỳ thay con đi như thế
Bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương
Thì đường đang xa mà đôi chân thêm khỏe
Trái tim này rực cháy yêu thương.

Mọi gian nan mẹ con ta san xẻ
Những chân trời rạng rỡ ánh dương.
Report lyrics
Người lính và những bản tình ca (1996)
Lá xanh Quê hương anh bộ đội Lời người ra đi Tiểu đoàn 307 Đất nước Tấm áo mẹ vá năm xưa Năm anh em trên một chiếc xe tăng Em vẫn đợi anh về Chút thơ tình người lính biển Đồng đội Điệp khúc tình yêu Du kích sông Thao