Quang Lý Lyrics

Vọng âm sóng
(2008)
  1. Trở về dòng sông tuổi thơ
  2. Quê nhà
  3. Hồ trên núi
  4. Khúc hát sông quê
  5. Hò biển
  6. Ngẫu hứng giao duyên
  7. Chảy đi sông ơi
  8. Những ánh sao đêm
  9. Thuyền và biển