.

สัญญา Lyrics

ฉันไม่เคยยอมให้ใครทั้งนั้น
ฉันไม่เคยทำอะไรให้ใคร
มาแพ้ให้เธอทั้งหัวใจ
เหตุผลมันคืออะไร
ฉันที่หลายคนบอกดูเข้มแข็ง
ฉันไม่มีแรงขัดใจเธอสักที
คงเพราะหัวใจที่เธอมีดีกว่าคนไหนๆ
ต่อไปนี้นี่คือคนของเธอ
จากนี้ถ้ามีอะไรโหดร้ายกระเทือนถึงจิตใจ
ขอเพียงแค่เธอบอก เพียงเธอกอดฉัน

สัญญา...ถ้าฉันยังมีลมหายใจ
ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำน้ำตาเธอรินหลั่งไหล
ฉันสัญญา...ว่าฉันจะไม่ไปไกลๆที่ไหน
ฉันจะรักเธอรักเธอคนเดียวเรื่อยไป
จนวันสุดท้าย ด้วยหัวใจ...
ต่อไปนี้นี่คือคนของเธอ
จากนี้ถ้ามีอะไร
โหดร้ายกระเทือนถึงจิตใจ
ขอเพียงแค่เธอบอก เพียงเธอกอดฉัน
สัญญา...ถ้าฉันยังมีลมหายใจ
ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำน้ำตาเธอรินหลั่งไหล
ฉันสัญญา...ว่าฉันจะไม่ไปไกลๆที่ไหน
ฉันจะรักเธอรักเธอคนเดียวเรื่อยไป
จนวันสุดท้าย ด้วยหัวใจ...

ฉันสัญญา ฉันจะรักเธอรักเธอคนเดียว
เรื่อยไปจนวันสุดท้าย...ด้วยหัวใจ
Report lyrics