.

รักแท้ดูแลไม่ได้ Lyrics

ความรักของเธอ
kwarm ruk kaung tur
เสียงที่บอกฉันว่าเธอห่วงใย
sieng tee bauk chun wah tur huang yai
มือนั้น...ของเธอ
meu nun kaung tur
ที่แตะหน้าผากฉัน วันที่ฉันไม่สบาย
tee tae nah paak chun wun tee chun mai sa bai
ทุกๆ ฉากทุกตอนไม่เคยจางหาย
took took chark took taun mai koey jarng hai
แม้จะผ่านเนิ่นนานเท่าไร
mae ja paan nern naan tow rai
และทุกฉากทุกตอน
lae took chark took taun
นั้นคอย...ตอกย้ำ
nun kauy tauk yum
สิ่งที่ฉันเป็น ตั้งแต่เสียเธอไป
sing tee chun pen tung tae sia tur pai

ว่าฉันเป็นคนโง่เหนือใครๆ
wah chun pen kon ngoh neuah krai krai
มีรักแท้อยู่ ดูแลไม่ได้
mee ruk tae yoo doo lae mai dai
จะรู้ค่ามันก็สายเกินไป
ja roo kah mun gaw sai gurn pai
ปวดร้าวคิดอยากย้อนเรื่องราวแค่ไหน
puad row kid yahk yaun ruang row kae nai
ได้แต่ฝัน
dai tae fun

ต่อจนเหมือนเดิม
tau jon meuan derm
รูปเมื่อก่อนนั้นที่มันขาดไป
roop mur gaun nun tee mun kard pai
แต่ทางของเรา
tae taang kaung row
จะต่อได้อีกไหม หรือว่าฉันต้องทำใจ
ja tau dai eek mai reu wah chun taung tum jai

เพราะทุกฉาก...ทุกตอน
praw took chark took taun
ไม่เคยจางหาย
mai koey jarng hai
แม้จะผ่านเนิ่นนานเท่าไร
mae ja paan nern naan tow rai
และทุกฉากทุกตอน
lae took chark took taun
นั้นคอย...ตอกย้
nun kauy tauk yum
สิ่งที่ฉันเป็น ตั้งแต่เสียเธอไป
sing tee chun pen tung tae sia tur pai

ว่าฉันเป็นคนโง่เหนือใครๆ
wah chun pen kon ngoh neuah krai krai
มีรักแท้อยู่ ดูแลไม่ได้
mee ruk tae yoo doo lae mai dai
จะรู้ค่ามันก็สายเกินไป
ja roo kah mun gaw sai gurn pai
ปวดร้าวคิดอยากย้อนเรื่องราวแค่ไหน
puad row kid yahk yaun ruang row kae nai
ได้แต่ฝัน
dai tae fun
บอกหน่อยที่ไหนพอจะมี
bauk noy tee nai paw ja mee
ประตูให้ฉันย้อนไปคืนวัน
pra too hai chun yaun pai keun wun
ที่ฉันมีเธออยู่
tee chun mee tur yoo
จะขอดูแลอีกครั้ง......
ja kau doo lae eek krung.....

(solo)

ฉันมันคนโง่เหนือใครๆ
chun mun kon ngoh neuah krai krai
มีรักแท้อยู่ ดูแลไม่ได้
mee ruk tae yoo doo lae mai dai
จะรู้ค่ามันก็สายเกินไป
ja roo kah mun gaw sai gurn pai
ปวดร้าวคิดอยากย้อนเรื่องราวแค่ไหน
puad row kid yahk yaun ruang row kae nai
ได้แต่ฝัน
dai tae fun

------------------
(HAVING HAD) TRUE LOVE BUT WAS UNABLE TO TAKE CARE OF IT

Love of yours, it's sound tells me
that you're concerned about me.
That hand of yours that touches my forhead
during the days when I'm unwell

Every scene, every episode, they never fade away
even though they had passed by however long ago
And every scene, every episode,
that kept emphasising the thing
that I became since losing you
That I am a stupid person,
more so than anyone else,
having had true love
but was unable
to take care of it.
Got to know it's value
but then it's too late,broken-hearted,
however much I thought of reverting the story,
I'm able but only to dream.

Stick our picture,
which was torn apart,
back together
But will our paths meet again?
Or that I should acept it?

Because every scene, every episode, they never fade away
even though they had passed by however long ago
And every scene, every episode,
that kept emphasising the thing
that I became since losing you

That I am a stupid person,
more so than anyone else,
having had true love
but was unable
to take care of it.

Tell me a little,
just where there will be a door for me
to revert to the nights and days
That I had you,
I'll take a good care of you, once again...

I am a stupid person,
more so than anyone else,
having had true love
but was unable
to take care of it.
Got to know it's value
but then it's too late,broken-hearted,
however much I thought of reverting the story,
I'm able but only to dream.
Report lyrics