.

Samo tvoje ime znam Lyrics

a-a-aha ha
ha-a-ha
a-a-aha ha
Sva imena nađu put
u priče o ljubavi,
u pjesme što ih život piše
svakome od nas.

Sva imena nađu put.
Ko jednom ime tvoje, moje,
sva imena mladosti.

Osta ime grada tvog,
i mora i obale,
i vjetra, sunca, jutra,
i ljubavnog sna,
al' na kraju mi je ostalo
tek jedno ime.

Samo tvoje ime znam
njim sam sreću svoju zvao,
i životu svome sad
to bih ime dao.
Samo tvoje ime znam
sad kad peru hladne kiše,
ime sretne mladosti
koje nema više.

a-a-aha ha
ha-a-ha
a-a-aha ha

Osta ime grada tvog,
i mora i obale,
i vjetra, sunca, jutra,
i ljubavnog sna,
al' na kraju mi je ostalo
tek jedno ime.
Samo tvoje ime znam,
njim sam sreću svoju zvao,
i životu svome sad
to bih ime dao.

Samo tvoje ime znam
sad kad peru hladne kiše,
ime sretne mladosti
koje nema više.

Samo tvoje ime znam,
njim sam sreću svoju zvao,
i životu svome sad
to bih ime dao.
Report lyrics