.

ไม่มีคำจำกัดความ Lyrics

มันก็คงเป็นเหมือนอารมณ์ที่มองทะเล
และเห็นดวงดาวอยู่เต็มท้องฟ้า...
มันก็คงเป็นเหมือนเวลาที่เราพอใจ
เมื่อได้ยินเพลงถูกใจซ้ำ ๆ....
บางอย่าง... มันไม่ต้องใช้สัมผัส รับและรู้ด้วยหัวใจ....

ความรัก...ถึงมันจะมองไม่เห็น ก็เป็นอะไรที่ใจรู้สึก...
ความรัก...สวยงามไปตามที่นึก ลึกซึ้งและเกินกว่าคำใดๆ
ไม่มี...คำจำกัดความ....

มันก็คงจะคล้ายเวลาที่เราระบาย
เติมสีภาพวาดให้ตามสีสัน...
มันก็คงจะคล้ายเวลาหมื่นพันละออง
ไอฝนรวมกันหลั่งจากท้องฟ้า...
บางอย่าง... มันไม่ต้องใช้สัมผัส รับและรู้ด้วยหัวใจ....

ความรัก...ถึงมันจะมองไม่เห็น ก็เป็นอะไรที่ใจรู้สึก...
ความรัก...สวยงามไปตามที่นึก ลึกซึ้งและเกินกว่าคำใดๆ
ไม่มี...คำจำกัดความ....
ความรัก...ถึงมันจะมองไม่เห็น ก็เป็นอะไรที่ใจรู้สึก...
ความรัก...สวยงามไปตามที่นึก ลึกซึ้งและเกินกว่าคำใดๆ
ไม่มี...คำจำกัดความ....

ความรัก...ถึงมันจะมองไม่เห็น ก็เป็นอะไรที่ใจรู้สึก...
ความรัก...สวยงามไปตามที่นึก ลึกซึ้งและเกินกว่าคำใดๆ
ไม่มี...คำจำกัดความ....
Report lyrics