.

อยากร้องดังดัง Lyrics

จา ดา ดา ดัม ... จา ดัม จา ดัม ... จา ดา ...
จา ดา ... จา ดา ... ดา ดา ดา ดา ดา ดา...
จา ดัม จา ดัม ... จา ดา ดา ดา ...
ไม่รู้ว่าเป็นอะไร คล้ายๆโลกมันเปลี่ยนไป มองไปทางไหน สวยงามกว่าเคยทุกครั้ง
ถนนก็ดูแปลกไป หัวเราะได้จนสุดทาง โลกช่างสดใส ทั้งวัน
ฉันเห็นผู้คนมากมาย ไม่รู้ว่าใครต่อใคร ทั้งซ้ายทั้งขวา ยิ้มให้กันและกันทั้งนั้น
รู้ไหมว่ามันถูกใจ รู้ไหมที่เธอบอกกัน ฉันอารมณ์ดี โว โฮ..
* อยากจะร้อง... ดังดัง พูดให้ใครต่อใครได้รู้ ทั่วกัน อยากจะร้อง... ดังดัง
พูดให้ใครได้ฟังว่าเธอ รักฉัน
อยากจะร้อง... ดังดัง คำที่เธอบอกกันว่ารัก มากมาย ฉันจะร้อง จะร้องให้ดังดัง ก็ฉันมันดีใจ
ที่เธอมาบอกกัน อยากจะตะโกนมันออกไป
** ฉันขอแค่เพียงสักวัน ให้ฉันได้ทำอย่างใจ ให้ฉันได้ร้องเข้าไป ให้มันถึงฟ้า
ก็เพราะว่ามันสุขใจ ฉันขอร้องมันออกมา ฉันสบายใจ โว โฮ ...
[ *** , *** , * , ** , *** , *** ]
!ce-jung
Report lyrics