.

พูดไม่เต็มปาก Lyrics

หยิบดอกไม้ขึ้นมาดม
หยิบเอาการ์ดเธอมาดู
เพื่อรับรู้ถึงข้อความที่ฝากไว้
ทุกคำมีความหมายกลั่นจากใจทั้งนั้น
บอกว่ารักกันจริงๆ แต่น้ำเสียงเธอเจือจาง
บอกให้รู้ว่าเหมือนบางอย่างที่หายไป
เหมือนมันมีอะไร ยังค้างๆคาๆ
พูดคำว่ารัก ไม่เต็มปาก
เสียงกระซิบที่แห้งผาก
ที่บอกเรื่องราวในใจ
บอกความเป็นไปได้มากมายจริงๆ
เก็บคำว่ารักไว้ดีกว่า พูดไปแล้วไม่มีค่า
ไม่ต้องมาฝืนใจกระทำ
พูดคำบางคำที่มันไม่ใช่ความจริง
ข้ามถนนที่จอแจ นั่งในร้านกินกาแฟ
แต่ความคิดของเธอน่ะอยู่ไหน
เหมือนใจลอยออกไปอยู่ที่ใดไม่รู้
ลูบที่หลังมือเบาๆ อยากให้ทุกข์เธอบรรเทา
อยากให้รู้ว่าเข้าใจเสมอมา
ที่เธอคอยหลบตา เธอไม่กล้ามาเจอ

พูดคำว่ารัก ไม่เต็มปาก เสียงกระซิบที่แห้งผาก
ที่บอกเรื่องราวในใจ
บอกความเป็นไปได้มากมายจริงๆ
เก็บคำว่ารักไว้ดีกว่า พูดไปแล้วไม่มีค่า
ไม่ต้องมาฝืนใจกระทำ
พูดคำบางคำที่มันไม่ใช่ความจริง
เก็บคำว่ารักไว้ดีกว่า พูดไปแล้วไม่มีค่า
ไม่ต้องมาฝืนใจกระทำ
พูดคำบางคำที่มันไม่ใช่ความจริง
ไม่ต้องมาฝืนใจกระทำ
พูดคำบางคำที่มันไม่ใช่ความจริง
Report lyrics