.

พื้นที่ส่วนตัว Lyrics

ไม่ทุกข์ ไม่ร้อน ไม่นอนกลางวัน ไม่ต้องหวั่นไหว
ไม่ต้องไปอยู่ไหน ให้เป็นเหมือนใครเขา
ไม่รับ ไม่รู้ ไม่ดูทีวี ไม่มีความหลัง
แต่ทำทุก ๆ อย่าง ไม่ดี ไม่เอา
ไม่เพ้อ ไม่ฝัน ไม่ดึง ไม่ดัน ให้ต้องเดือดร้อน
ไม่ต้องประสาทหลอน อย่างดีก็พอใช้
ไม่ซื้อ ไม่หา ไม่ตีราคาเกี่ยวกับความรัก
ไม่เคยคิดรับปาก ถ้าไม่เข้าใจ
โลกนี้มันคงจะพอมี พื้นที่ส่วนตัว
ไม่ต้องกลัวว่าใคร ไม่เข้าใจ
จะคิดเข้าข้างตัวเองในบางครั้งก็ปลอดภัย
เหมือนที่ใจต้องการ

ไม่ทึก ไม่ทัก ไม่โวย ไม่วาย ไม่ต้องใจร้อน
ไม่ต้องให้ใครสอน ก็พอรู้ความหมาย
ไม่ท้อ ไม่ถอย ไม่คอยเวลา ไม่ต้องคอยถาม
อยากทำก็ลองทำ...จะได้เข้าใจ

!ce-jung
Report lyrics