.

Comme fosse 'na magia Lyrics

Comm fosse 'na magia
tu accumpar a casa mì
e me tieni c**pagnì
iesc rè fotografì
a rint e regal mì
ma è n'immagine virtuale
prendi corpo e forma e vieni verso me
e ì già more a te verè
Pare ca stai cà
mentre chiur stà port e te vutt rint e bracc'
cà vicino a me stasera
sent addor 'e te
chell essenz ca m'annammurat ca nun agg cchiù truvat
vec sul a te
vec a luc e chist uocchie e rimang abbagliat
sent e me sfiorà stasera
ch' sensualità
mentre cade nterr stù vestit nient' chiù vogl ra vit
Comm fosse 'na magia
iesc a rint a biancheri
da n'inchiostr e nà poesì
i me mbriac e nostalgì
viagg rint a fantasì
facc ammor cò pensier
è na ser tragi-comic pe me
ca sò pazz senz e te

Pare ca stai cà
mentre chiur stà port e te vutt rint e bracc'
cà vicino a me stasera
sent addor 'e te
chell essenz ca m'annammurat ca nun agg cchiù truvat
vec sul a te
vec a luc e chist uocchie e rimang abbagliat
sent e me sfiorà stasera
ch' sensualità
mentre cade nterr stù vestit nient' chiù vogl ra vit
Bell stù fantasm a form e nuvol sì tu
vien stò aspettann ca me vas
chi vò ben a**aie ten chius rint ò cor
semp nà speranz e ì ce crer ca rituorn e m' faie viver...
Report lyrics
Il cuore ha sempre ragione (2012)
Duie aamante 'nnammurate Lacrime Tre minute 'e na canzona Vivi Fatte accarezzà Comme fosse 'na magia Tu 'o chiamme ammore Tutt'a nuttata