.

Rex tremendae majestatis Lyrics

Rex tremendae majestatis,
qui salvandos savas gratis,
salve me, fons pietatis.
--------------------------
King of tremendous majesty,
who freely saves those worthy ones,
save me, source of mercy.
Report lyrics