.

UEHARA -FUTOSHI- Lyrics

Furii ganso! Denki BASS DORANKAA

Men-eki tenko mori kanchuu nenchuu geta GURAME ni kyoumi nashi
Teshita AMERIKA GASUTO warikan [*** CHIPPUSU] kuchikiri ryuuketsu
Jippi BAIKU tenken ROON! ROON! ROON!
TV temee PAY bijin MEERU dake RAN RAN
Sou UININGU IREBUN tetsuya ake ensou

[RITORUSUCHUAATO] Mireba meccha CRYING
HAROO! Mr. FURII! Genzou FURAIYAA
[REMON UOOTAA] Ni iza keishichou mae
Hadou RIFUTINGU PUREI nenza [Ma... iiya]

Tsumari [MAKKIN SOOPURANDO] BAMA tte GUROKKII
HANBAAGAA MAKKU TAKE OUT BAKKA
Hone jan! Ue-chan! Hone jan! (2x)
Jippi BAIKU tenken ROON! ROON! ROON!
TV temee PAY bijin MEERU dake RAN RAN

Sou uiningu irebun tetsuya ake ensou
[RITORUSUCHUAATO] Mireba meccha CRYING
HAROO! Mr. FURII! Genzou FURAIYAA
[REMON UOOTAA] Ni iza keishichou mae
Hadou RIFUTINGU PUREI nenza [Ma... iiya]

Denki BASS DORANKAA

Men-eki tenko mori kanchuu nenchuu geta GURAME ni kyoumi nashi
Teshita AMERIKA GASUTO warikan [*** CHIPPUSU] kuchikiri ryuuketsu
Jippi BAIKU tenken ROON! ROON! ROON!
TV temee PAY bijin MEERU dake RAN RAN
Sou UININGU IREBUN tetsuya ake ensou

[RITORUSUCHUAATO] Mireba meccha CRYING
HAROO! Mr. FURII! Genzou FURAIYAA
[REMON UOOTAA] Ni iza keishichou mae
Hadou RIFUTINGU PUREI nenza [Ma... iiya]

Gessori hinsou nakisou beeshisuto
Choppaa bakka moeete~!!
Gakki ensou gensou beeshisuto
Choppaa bakka moeete~!!

[Pankaa shotto] nage sute
DORAMA tsuukin PURESUTO tentou
PAN gasshou MUSHA X KUSHA suki
RECCHIRI BAKA Ue-chan!!
Report lyrics