.

ROLLING1000tOON Lyrics

Ware wa enzui tsuki waru
Ware wa enzui tsuki waru
Rolling, rolling enzui tsuki waru
Yobe rescue
Enzui tsuki waru
Ware wa enzui tsuki waru
Rolling, rolling enzui tsuki waru
Hanaji soku break!
(hebereke da~un)

Bibou urami norikoe yodooshi nesugosou
Risou renshou! emono taezu tori
Trap o kesukou kikenni happyou
Seme to mamori no revenge banchou
Elbow abara ni kimetsu ke no kamiwaza
Lets' go menzai tsuba pepepe
Disco odotta mikamiban
Do straight ni lariat wa chouetsu

Skip o hya ppo chuudzuri de
Douki naku tobimawaru
Douki naku tobimawaru
Hidari wa ki hara sukihhara
Skip o hya ppo chuudzuri de
Douki naku tobimawaru
Douki naku tobimawaru

Inabiraki terasu!

Ware wa enzui tsuki waru
Ware wa enzui tsuki waru
Rolling, rolling enzui tsuki waru
Yobe rescue
Enzui tsuki waru
Ware wa enzui tsuki waru
Rolling, rolling enzui tsuki waru
Hanaji soku break!

(hebereke da~un)
Sukesuke no suku-rugi ni basuto yurashi toujyou!
Supirittsu ha ima ni jyoushou kere!
Sora no masuta- toroke dasu nou jyojyo ni ashi ni kuru
Bodi-appa-
Fasuna-ga-do kinteki ni keri kamasu
Kamon! bomb! bomb! bomb!
Chisukou kutta mikka miban
Dosutore-to ni rariatto ha chouetsu

Skip o hya ppo chuudzuri de
Douki naku tobimawaru
Douki naku tobimawaru
Hidari wa ki hara sukihhara

Skip o hya ppo chuudzuri de
Douki naku tobimawaru
Douki naku tobimawaru

Inabiraki terasu!
Report lyrics