.

Rock Bankuruwase Lyrics

satsu re kuro obi bando ! kuro obi bando ! kuro obi bando
re ! shiroobi bando ! shiroobi bando !yeah!
satsu re kuro obi bando ! kuro obi bando ! kuro obi bando
utae ! shiroobi bando ! ( rokku bankuruwa se )
shashari dero minohodo s***te mo
hashagi dase detarame
i no soko ni biki zuri oto suyouna i no nakano kaeru deare

hetari dashi tara chansu da inka s***are
kidoru oto ni aki ta dasa i oto puri^zu
heta s***ara sainan anta shidai antai da
mimi gou jitteha daibu

boufura boufura boufura takaridasu
harawata ni 2 , 3 man teido no ikari mansai
bonkura bonkura bonkura tori midasu
akarasamaomaera mimi fusage !

satsu re kuro obi bando ! kuro obi bando ! kuro obi bando
re ! shiroobi bando ! shiroobi bando !yeah!
satsu re kuro obi bando ! kuro obi bando ! kuro obi bando
utae ! shiroobi bando ! ( rokku bankuruwa se )
shinzou ga hari sake ru shoki shoudou karada
kata de ata re teatarishidai
kyaku no kazu , hakushu no oto , t shatsu no ure ru maisuu demonai !

boufura boufura boufura takaridasu
harawata ni 2 , 3 man teido no ikari mansai
bonkura bonkura bonkura tori midasu
akarasamaomaera mimi fusage !
satsu re kuro obi bando ! kuro obi bando ! kuro obi bando
re ! shiroobi bando ! shiroobi bando !yeah!
satsu re kuro obi bando ! kuro obi bando ! kuro obi bando
utae ! shiroobi bando ! ( rokku bankuruwa se )

hey! rokkubando
dorega ure dorega sutare ru ?
moudoudemoii
hey! rokkubando
naniga masare naniga otoru ?
sonnandoudemoii

hey!hey! rokku bankuruwa se
hey!hey! rokku bankuruwa se
yeah!yeah!yeah! rokku bankuruwa se
yeah!yeah!yeah! rokku bankuruwa se
Report lyrics