.

Namus Belası Lyrics

Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur
Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur

Ana baba bacı kardaş dar günümde el olur
Namus belasına kardaş döktüğümüz kan bizim
Hep bir hallı Turhallıyız biz bize benzeriz
Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz

At bizim avrat bizim silah bizim san bizim
Namus belasına kardaş yatarız zindan bizim
Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize
Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize

Almış götürmüşler seni çökertmişler ıssıza
Namus belasına kardaş kıydığımız can bizim

Ağam kurban beyim kurban hallarımı eyledim
Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledim

Kır kalemi kes cezamıi yaşamayı neyleyim
Namus belasına kardaş verdiğimiz can bizim
Report lyrics