.

Hellsbells Lyrics

Gudarna leker men oss. Med detta mörker vill jag trotsa dem
(The Gods are playing with us. With this darkness I want to defiance them)
Report lyrics