.

Princess EHIME Lyrics

Princess...Princess...Princess...EHIME

ORENJI iro no mikan no tsubutsubu
Princess...EHIME

ORENJI iro no mikan no tsubutsubu
Kazoete ikutsu me? Mitetara Trip Trip...

(Time to take a bath) x 3
Princess...Princess...EHIME

ORENJI iro no mikan no tsubutsubu
ORENJI iro no PONKAN anata wo omotte...

Princess...Princess...EHIME

orange dream ORENJI dreaming
Princess...Princess...Princess...

That was just dream?!...

Princess...EHIME
Report lyrics