.

Gidenlerin Ardından Lyrics

Gökyüzüne çizilmiş resimlere benzerdik
Rüzgarın peşine takılan bir nefes gibiydik
Kırdı dallarımızı fırtınalar boranlar
Kaldı bahar çiçekleri üzerinde sevgimiz
Gözlerimiz sevgiyi yüreğimiz sevdayı
Ellerimiz emeği anlatırdı usanmadan
Kırdı dallarımızı fırtınalar boranlar
Kaldı bahar çiçekleri üzerinde sevdamız
Uzak dağ başlarında yanan ateşlerdeydik
Kentin sokaklarında dalga dalga özgürlük
Direndik teslim olmadık binlerce kardelendik
Kaldı çocuk gülüşleri ışığında kavgamız

Söz-Müzik: İlkay Akaya
Report lyrics
Gidenlerin Ardından (1996)
Dem Dem Ağıt (Nevala Kasaba) Hayali Gönlümde Onlara (Kızıldere) Dönen Dönsün Yaralandım İbrahim'e Ana / Nurhak Gidenlerin Ardından Hayat Denilen