.

Lillah Lyrics

Lillah ya jazayer ya wardat rooh
Nahlem yejee yoom aatr el hobb eefooh

Shwaraa ou hkayat tedhak fi l'aayneen
We def daffa sa'aat fi galbik lahneen
Winti khamsa aleek bil hasid mahroosa
Wihna bin yedeek nahlem beek a'arousa
Winshoof aala babek el gheema tetjalla
Min hobbit trabek nelbes ahla holla
Lillah lillah lillah ya lillah

Lillah ya jazayer ya wardat rooh
Nahlem eejee yoom atr il hobb yefooh

Tnaam byoot ennass maftooha el beebaan
Waalash el horras aal qalb il medman
Ou neqdar min gheer hashma nekhzer fi ayneek
Min gheer man khaf mennek wala nkhaaf aaleek
Winshoof aala babek il gheema t**jalla
Min hobbit trabek nelbes ahla holla
Lillah lillah lillah ya lillah
Lillah ya jazayer ya wardat rooh

Nahlem yejee yoom atr il hobb yefooh
t**jammaa leqloob la ghorba wla forqa
Wala dokhan hroob taht smaana ez zarqa
Willi andu hmaya haqqaq qamh ou tarda
Wiila aandu mnama haqqaqha fil yaqada
Winshoof aala babek el gheema t**jalla
Min hobbit trabek nelbes ahla holla
Lillah lillah lillah ya lillah
Lillah ya jazayer ya wardat il rooh
Lazem yejee yoom atr il hobb yefooh

Ou nesrakh bil madar bil kelma el haddara
Damm el shohadaa marahesh khsara
Mahma oshna ou shofna khifna witkhalafna
Hobbik baad ghyabik rjaana ahbab
Winshoof aala babik el gheema t**jalla
Min hobbit trabek nelbes ahla holla
Lillah lillah lillah ya lillah (less)
Report lyrics