.

Handog Lyrics

Parang kailan lang
Ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin
Dahil sa inyo
Napunta ako sa nais kong marating
Nais ko kayong pasalamatan
Kahit man lang isang awitin
Parang kailan lang
Halos ako ay magpalimos sa lansangan
Dahil sa inyo
Ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman
Kaya't itong awiting aking inaawit
Nais ko'y kayo ang handugan
[Chorus]
Tatanda at lilipas din ako
Nguni't mayroong awiting
Iiwanan sa inyong ala-ala
Dahil, minsan, tayo'y nagkasama

Parang kailan lang
Ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan
Dahil sa inyo
Narinig ang isip ko at naintindihan
Dahil dito'y ibig ko kayong
Ituring na matalik kong kaibigan
[repeat Chorus]

[repeat Chorus]
Report lyrics