.

The Tatara Women Work Song Lyrics

Hitotsu Futatsu wa Akago mo Fumuga
Mittsu Yottsu wa Oni mo Naku, Naku
Tatara Onna wa Kogane no Nasake
Tokete Nagarerya Yaiba ni Kawaru
English:
One, Two, even babies can push
Three, Four, even an ogre would cry
The golden love of a Tatara woman
Melts and flows, and changes into a blade.
Report lyrics