.

Kalle Svan Lyrics

Där simmar en svan
Han är inte riktigt van
Han simmar upp och ner
Där simmar Kalle Svan
Ropar alla barn.
- Ropar alla barn
Där simmar Kalle Svan
- Ropar alla barn
Där simmar Kalle Svan
- Ropar alla barn
Där simmar Kalle Svan
- Ropar alla barn
Där simmar Kalle Svan
Kalle Svan
Där simmar en svan
Han är inte riktigt van
Han simmar under vattnet
Där simmar Kalle Svan
Ropar alla barn.
- Ropar alla barn
Där simmar Kalle Svan
- Ropar alla barn
Där simmar Kalle Svan
- Ropar alla barn
Där simmar Kalle Svan
- Ropar alla barn
Där simmar Kalle Svan
Kalle Svan
Report lyrics