.

Pokazi mi dlan Lyrics

Ciganin sam u dnu duše
Pa slobodno dišem
Danas imam, sutra nemam
Ne brine me moja kesa prazna
Vidio sam zemlje tuđe
Upoznao razne ljude
Voljele me žene mnoge
Ni ime im nisam znao
Prijatelju, muzikant sam
Koji svijetom luta
Tražeć" snove izgubljene
A neznajuć" puta
Al" na kraju neka želja
Tjera da se vratim
Usne vrele da joj ljubim
Da vjerujem laži

Reći ću joj tad
Pokaži, pokaži mi dlan
Na njemu sve piše
Dal" ista si k"o nekada
Il" ne voliš me više
Pokaži, pokaži mi dlan
Na njemu sve piše
Dal" ista si k"o nekada
Il" ne voliš me više
Prijatelju, muzikant sam
Koji svijetom luta
Tražeć" snove izgubljene
A neznajuć" puta
Al" na kraju neka želja
Tjera da se vratim
Usne vrele da joj ljubim
Da vjerujem laži
Reći ću joj tad
Pokaži, pokaži mi dlan
Na njemu sve piše
Dal" ista si k"o nekada
Il" ne voliš me više
Pokaži, pokaži mi dlan
Na njemu sve piše
Dal" ista si k"o nekada
Il" ne voliš me više
Pokaži, pokaži mi dlan
Na njemu sve piše
Dal" ista si k"o nekada
Il" ne voliš me više
Report lyrics