.

Lughat Al'Aalam Lyrics

Yaa jinaanan, yaa hananan, yaa 'uyunan batat lanaa saahiraat
Yaa malaanan, yaa amaanan, ya rahiiqon, min zuhuurii 'aaqirah
Lan nuwaffiiki syukroka ffaa'iqi, fallahu yajziiki jinaanal akhiraat
Kullu lughaatil 'aalami tantiqu bismiki ummi
Watadhummu syifaahan watunaadi laki ya ummi
Kullu lughaatil 'aalami tantiqu bismiki ummi
Watadhummu syifaahan watunaadi laki ya ummi

Mama yummaya yammaya mamtiya mamiya ummi
Mama yummaya yammaya mamtiya mamiya ummi

Munduu lidtu
Waharful miimi taraaqasa bifamii
Fayudaa'ibuni wayu'aanisu qalbi fizzulamii
Munduu lidtu
Waharful miimi taraaqasa bifamii
Fayudaa'ibuni wayu'aanisu qalbi fizzulamii

Fayusya'unnuuuru biainaayya ooo biainaayya
Waanthiqu ummi
Mama...anne...ibu...immayer...mamo...madre...ummaa...ummii
Kullu lughaatil 'aalami tantiqu bismiki ummi
Watadhummu syifaahan watunaadi laki ya ummi
Kullu lughaatil 'aalami tantiqu bismiki ummi
Watadhummu syifaahan watunaadi laki ya ummi

Mama yummaya yammaya mamtiya mamiya ummi
Mama yummaya yammaya mamtiya mamiya ummi
Report lyrics
Aseer Ahsan (2015)