.

Bačkizagre stuhpa šeja Lyrics

Diosero u lojma ćiku
U đupredgra gamo dagra
U liško su svi ga klitu
Nije imo m***nagra
Kadot je dogle jevozma zdognje
Stopo je gaman stopo je danga
Rafu đicekole i kserbo
Gatsby čehla i nicukru
Bačkizagre stuhpa šeja
Mojne mu se stavljatsupro
Mai vulo, mai lako, mai ljedro

m***nagra das mai damse
Koni štani dani cnezu
Gupman što mu live jok
Tonskebe zmeči čenavu mas

Bačkizagre stuhpa šeja
Mojne ga ni štani tatpi
Mai vulo, mai lako, mai ljedro
Report lyrics