.

Brothers in Arms Lyrics

These mist covered mountains
Are a home now for me
But my home is the lowlands
And always will be.
Some day you'll return to
Your valleys and your farms
And you'll no longer burn
To be brothers in arms.
Through these fields of destruction
Baptism of fire
I've witnessed your suffering
As the battle raged higher.
And though they did hurt me so bad
In my fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms.

There's so many different worlds
So many different suns
And we have just one world
But we live in different ones.

Now the sun's gone to hell
And the moon's riding high
Let me bid you farewell

Every man has to die.
But it's written in the starlight
And every line in your palm
We're fools to make war
On our brothers in arms

These mist covered mountains
Are a home now for me
But my home is the lowlands
And always will be.
Some day you'll return to
Your valleys and your farms
And you'll no longer burn
To be brothers in arms.
Through these fields of destruction
Baptism of fire
I've witnessed your suffering
As the battle raged higher.
And though they did hurt me so bad
In my fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms.

There's so many different worlds
So many different suns
And we have just one world
But we live in different ones.

Now the sun's gone to hell
And the moon's riding high
Let me bid you farewell
Every man has to die.
But it's written in the starlight
And every line in your palm
We're fools to make war
On our brothers in arms...

-----------------------------------
Nơi đỉnh núi mờ sương
Giờ đã thành nhà tôi
Nhưng quê nhà tôi đó, nơi vùng đất thấp kia
Tôi sẽ luôn nhớ mãi.
Ngày nào đó trở về
Với thung lũng và những cánh đồng
Anh sẽ không nằm lại
Cùng những chiến hữu xưa

Băng qua các chiến trường chết chóc
Cuộc thử lửa đầu tiên
Tôi đã nhận ra anh cùng bao sự khổ đau
Trận chiến càng dữ dội
Và dù tôi bị thương
Trong sợ hãi, hoảng hốt
Nhưng anh vẫn không rời
Người anh em của tôi

Có bao nhiêu thế giới
Có biết bao mặt trời
Nhưng ta chỉ có chung một thế giới mà thôi
Vậy sao ta lại sống theo những cách khác nhau

Giờ vầng dương đã tắt
Và trăng đã lên cao
Để tôi gửi lời chào tới những người ngã xuống
Ai rồi cũng ra đi
Nhưng hãy cùng viết lên trên những ánh sao kia
Và trong tay anh đó
Chúng ta thật ngu ngốc tạo ra cuộc chiến này
Chống lại cả người anh em của mình...

(Translated by Sizer)
Report lyrics