.

Gas Gas Lyrics

Gas Gas

Kana kana o chorole brelo salo vena
I nie devleske on sukarke rena
Praho ne nma po pre ej kana m rav
Odo te ko me duj presi sansa te khelav
Ej dikh soy o djivdi pe ovsi baroku ribe
tebi kna sa sosi te kera khelibe.
Gas do daske gas do daske adje cha je ti kni
Gas do daske sadji si benzini
Ej chorole lokhe mange tu menge
Loke mange tu menge e mange tu menge
Ej tu men barva le harisi jen tu le
Nasi jenbas khelibe, thaj si jensar mule
Report lyrics
Goran Bregovic's Karmen With a Happy End (2007)
Uvertira Gas Gas Savatone Mashala Mashala Dikh Mo Vast Pampur Galbeno Stop Ne Siam Kurve Tuke Sijam Prostitutke Lumia Sitoj I Gurumni Soske Murseske Manglape Kurva Focu di raggia Me Sam Devla Romani Koferi Bijav Lamour