.

Sve cu preživit (feat. Klapa Iskon) Lyrics

Kao da se vrime zaplelo u švere
Ni lita ni zime ne dotiču mene
Sta je svit otkad znan da više tvoj ne mogu bit
Jer niman postole da u njima krenem
Kroz tvoje snove da te usnama prenem
Da ti dan sve dare duše moje
Sve najbolje što znan, sve najbolje

I sve ću priživit, na sve san friži spreman
A moran se mirit što te neman
I sve ću priživit, na sve san friži spreman
A moran se mirit što te neman

Sta je svit otkad znan da više tvoj ne mogu bit

Jer niman postole da u njima krenem
Kroz tvoje snove da te usnama prenem
Da ti dan sve dare duše moje
Sve najbolje što znan, sve najbolje
I sve ću priživit, na sve san friži spreman
A moran se mirit što te neman

I sve ću priživit, na sve san friži spreman
A moran se mirit što te neman, što te neman
Report lyrics