.

A Fiume Lyrics

A Fiume si cantava, a Fiume si fumava
A Fiume si spingeva, a Fiume si poteva
A Fiume si gridava: «Eja, eja, alalà!»
A Fiume si scavava, a Fiume si sognava
A Fiume si diceva, a Fiume si poteva
A Fiume si gridava: «Eja, eja, alalà!»
A Fiume si sparava, a Fiume si soffiava
A Fiume si beveva, a Fiume si poteva
A Fiume si gridava: «Eja, eja, alalà!»
Report lyrics