.

Overtime (Candyland & DotEXE remix) Lyrics

Get down, get up again,
Come on, come on move
Get down, get up again,
Work it, do it overtime
Get down, get up again,
Come on, come on right to down
Get up again, Work it, do it overtime
Work it, wo-wo-wo-work it
Wo-wo-wo-work it
Wo-wo-wo-work it
Wo-wo-wo-work it
Wo-wo-wo-work it do it overtime
Get down, Get down,
Get down, get up again,
Come on, come on move
Get down, get up again,
Get down, down
Get down
Get down
Get down
Get down
Get down, get up again,
Come on, come on move
Get down, get up again,
Work it, do it overtime
Get down, get up again,
Come on, come on right to down
Get up again, Work it, do it overtime
Wo-wo-wo-work it
Wo-wo-wo-work it
Wo-wo-wo-work it
Wo-wo-wo-work it do it overtime
A feeling that I know so well,
Oh it's got me in I's spell
A feeling that I know so well,
Oh it's got me in I's spell
A feeling that I know so well,
Oh it's got me in I's spell
It's such a sweet sensation, oh, oh

Get down, get up again,
Come on, come on move
Get down, get up again,
Work it, do it overtime
Get down, get up again,
Come on, come on move
Get down, get up again,
Work it, do it overtime
Get down, get up again,
Come on, come on move
Get down, get up again,
Work it, do it overtime
Get down, get up again,
Come on, come on right to down
Get up again, Work it, do it overtime
The feeling that I know so well
Oh it's got me in it's spell
The feeling that I know so well
Oh it's got me in it's spell
Oh a feeling that I know so well
You got me burning up with your love
Oh it's got me in it's spell
A feeling that I know so well
Oh it's got me in it's so well
A feeling that I know so well
Oh it's got me in it's spell
A feeling that I know so well
Oh it's got me in it's spell
.
Report lyrics