.

Bada Boom Lyrics

Bada bing, bada boom
Get your boom when we shake the room
Bada bing, bada boom
He go down when you pick up the [?]
Bada bing, bada boom
Get your boom when we shake the room
Bada bing, bada boom
He go down when you pick up the [?]
Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room

Bada bing, bada boom
Shake up the room
We can shake up the room

Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
Shake up the room
We can shake up the room

Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room
Bada bing, bada boom
We can shake up the room

Bada bing, bada boom
Shake up the room
.
Report lyrics
Blood, Sweat & 3 Years (2016)