.

Sticker Lyrics

ใครต่อใครก็เตือนประจำ ขับรถสีดำมันไม่น่าดู
ดวงชะตาเจ้าไม่ค่อยดี จะให้เข้าทีต้องสีชมพู
ก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งคัน คงยังไม่ไหว เศรษฐกิจไม่ดี เงินต้องเก็บ_ไว้
ทำได้เพียงแค่เอา สติ๊กเกอร์แปะท้ายรถไป
ให้มันเป็นสีชมพู แค่ให้หัวใจของเราได้รู้
ว่ารถคันนี้เป็นสีชมพู
ไปไหนก็ไปกันทุกคืนทุกวัน ขับแล้วโล่งใจ
มีความสุขมากพอ ชีวิตก็สู้ต่อกันไป (ก็มันเป็นสีชมพูยังไงล่ะ)

เรื่องไม่ดีไม่งามมากมาย จนโลกวุ่นวายกลายเป็นสีดำ
ถ้าหากคนเรายังรักกันดี โลกใบที่มีคงไม่บอบช้ำ
ก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งโลก คงทำไม่ไหว เป็นคนธรรมดา ให้ทำอย่าง_ไร
หรือว่าคงต้องเอาสติกเกอร์แปะ โลกนี้ไว้
ให้มันเป็นสีชมพู แค่ให้หัวใจของเราได้รู้
ว่าโลกใบนี้เป็นสีชมพู
รอยยิ้มมีให้กัน ทุกคืนทุกวัน ต่างก็ชื่นใจ
เมื่อรักกันมากพอ โลกนี้จึงน่าอยู่เพียงใด

โลกที่ยังร้อน มันยังร้อน ยังคงร้อน ยังมีความรัก ให้รักเป็นดังสายลมช่วยดับร้อน
ฟ้าที่ยังร้อน มันยังร้อน ยังคงร้อน น้ำตานองฟ้า ร้องไปเถอะจะคลายหายเหนื่อยล้า
กับรักที่เคยรัก ใจยังรัก ความปวดร้าว ใจยังเหน็บหนาว รักเป็นดั่งเชื้อไฟให้ชีวิต
กับโลกในวันนี้ จากวันนี้ ใจดวงนี้ ยังมีความหวัง
แม้จะหนักเท่าไร แม้จะเหนื่อยแค่ไหน เพียงใจยังมีรัก
ให้มันเป็นสีชมพู แค่ให้หัวใจของเราได้รู้
ว่าโลกใบนี้เป็นสีชมพู
รอยยิ้มมีให้กัน ทุกคืนทุกวัน ต่างก็ชื่นใจ
เมื่อทุกอย่างสดใส อะไรอะไรก็สีชมพู
ที่ไหนเมื่อไร ใครๆก็รู้
แค่ใจดวงนี้เป็นสีชมพู
รอยยิ้มมีให้กัน ทุกคืนทุกวัน ต่างก็เข้าใจ
ให้ร่วมกันด้วยรัก โลกนี้จึงงดงามเพียงใด
Report lyrics