.

ปล่อย (feat. ธนชัย อุชชิน) Lyrics

ฝืนข่ม เหมือนคนไม่มีน้ำตา ฝืนทน กับความช้ำของวันวาน
กับเรื่องราวที่ผ่านมา

เมื่อทุกสิ่งวกวนข้างในหัวใจ ทุกคำ ยังตอกย้ำทำลายใจ
ว่ารักคงไม่กลับมาอีกแล้ว
เปลี่ยนวันที่ใจนั้นเปลี่ยน
วันที่คนหนึ่งคนทิ้งกัน วันที่เธอต้องกลืนต้องเก็บ
วันที่ทรมาน วันที่เกินจะทนรับมันเอาไว้

อยากจะร้องบ้างไหม ร้องให้กับมันซักที
ร้องซักครั้ง ร้องพอให้มีน้ำตามาแบ่งเบา
ร้องจนกว่าจะลืมเรื่องราว

เมื่อรักเปลี่ยน เหลือเธอที่ยังเหมือนเดิม
หัวใจเหนื่อยเพียงไหนที่เฝ้าคอย
แต่รักคงไม่กลับมาอีกแล้ว
ปล่อยวันนี้เธอแค่ปล่อย วันนี้เธอเข้าใจซักที
วันที่โลกทั้งใบนั้นเปลี่ยน เธอก็คงต้องปล่อย
พอซักทีอย่าทนรั้งมันเอาไว้

อยากจะร้องก็ร้อง ร้องให้กับการร่ำลา ร้องซักครั้ง
ร้องให้กับคนที่คงไม่กลับมา ร้องจนกว่าจะหมดน้ำตา

ก็ปล่อยให้ใจร้องซักครั้ง ร้องจนกว่ามันจะชินและชา
ร้องครั้งนี้ร้องให้รักและวันเวลา ให้หยดน้ำตา มันลบภาพในหัวใจ
ปล่อยวันนี้เธอแค่ปล่อย พอเสียทีอย่าทนรั้งมันเอาไว้นะ
อยากจะร้องก็ร้อง ร้องให้กับการร่ำลา ร้องซักครั้ง
ร้องให้กับคนที่คงไม่กลับมา ร้องจนกว่าจะหมดน้ำตา
ก็ ปล่อยให้ใจร้องซักครั้ง ร้องจนกว่ามันจะชินและชา
ร้องครั้งนี้ร้องให้ กับรักและวันเวลา ให้หยดน้ำตา มันลบภาพในหัวใจ

วันนั้น สิ่งนั้น จะรั้งไว้ทำไม
วันนี้ พรุ่งนี้ ความฝันยังยาวไกล
ความ รัก วันนั้น ให้เรียนรู้มันเอาไว้
สุดท้าย ชีวิต มันสวยงามเพียงใด
ปล่อยวันนี้เธอแค่ปล่อย พอน้ำตามันลบเลือนไป
สักวันก็คงเข้าใจ
Report lyrics