.

Iran Iran Lyrics

Makrom Arash, DJ Aligator!
Baraye Iran mikhunan, baraye teame mellie Iran, baraye mardome Iran!

(Arash) [x2]
Ma bachehaye irunim,
hamishe iruni mimunim,
baham yek seda mikhunim,
baham yek seda,
Iran, Iran, Iran!

Teame mellie futbalesh,
ba bachehaye bahalesh,
hale harifa migirim,
age khosh biofte,
vase Iran mimirim!
Iran!
Iran!
Iran!
Iran!
Iran!
Iran!
Iran!
Iran!
Iran!
Iran!
Iran!
Report lyrics