.

You Wouldn't Answer My Calls Lyrics

얼마나 얼마나 싫어할 지 알면서도 이것 밖에 할 게 없다

ออล มา นา ออล มา นา ชี รอ ฮัล จี อัล มยอน ซอ โด อี กอด พัก เก ฮัล เก ออบ ตา
ก็รู้ว่าเกลียดมากเท่าไหร่ แต่นอกจากสิ่งนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้

너의 집 앞에서 하릴없이 너를 기다리는 일

นอ เอ ชิบ อัพ เพ ซอ ฮา รัล ฮอบ ชี นอ รึล คี ดา รี นึน อิล

เฝ้ารอคอยเธออย่างตั้งใจที่หน้าบ้านของเธอ

아무리 아무리 나 비참해도 너를 잃는 것보단

อา มู รี อา มู รี นา บี ชัม แฮ โด นา รึล อิล นึน กอด โพ ดา

ถึงฉันจะดูน่าสงสารขนาดไหน ก็จะลืมเธอไม่ได้

잃을 게 없어서 같은 곳에서 너의 집 앞에서 기다린다

อิน รึล เก ออบ ซอ ซอ คัท ทึน กด เอ ซอ นอ เอ ชิบ อัพ เพ ซอ คี ดา ริน ดา

มาเฝ้ารอที่หน้าบ้านของเธอ ที่ที่ฉันคงลืมไม่ลง

* 이미 전활 받지 않는 너에게 나를 보려조차 않는 너에게

อี มี ชอน ฮวาน พัด จี อัน นึน นอ เอ เก นอ รึล โพ รยอ โจ ชา อัน นึน นอ เอ เก

เธอไม่รับโทรศัพท์ เธอไม่มาพบฉัน

아무리 빌어도 용서를 구해도 소용 없는 일이라 해도
อา มู รี พิล รอ โด ยง ซอ รึล กู แฮ โด โซ ยง ออบ นึน อิล รอ รา แฮ โด

ถึงจะอ้อนวอน ถึงจะขอให้ยกโทษ ก็คงจะไม่มีประโยชน์

너의 집 앞에 서서 기다린다 나를 본체조차 하지 않아도

นอ เอ ชิบ อัพ เพ ซอ ซอ คี ดา ริน ตา นึน นอ รึล พน เช โจ ชา ฮา จี อัน นา โด

ยืนรอที่หน้าบ้านของเธอ ถึงเธอจะไม่มองมาที่ฉัน

마치 처음 본 사람처럼 날 지나쳐도

มา ชี ชอ อึม พน ซา รัม ชอ รอม นัล จี นา ชอ โด

ถึงเธอจะผ่านฉันไปเหมือนกับคนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรก

미안하다는 내 한마딜 들어줄 때까지

มี อัน ฮา ตา นีน แน ฮัน มา ดิล ทึล รอ จุล แต กา จี
ช่วยฟังคำขอโทษสักคำของฉันได้ไหม

하루에도 수 십 번씩 전화기를 보고 작은 소리에도 놀라서

ฮา รู เอ โด ซู ชิบ บอน ชิก ชอน ฮวา กี รึล โพ โก ชัก กึน โซ รี เอ โด นล รา ซอ

วันๆนึง เผ้ามองดูที่โทรศัพท์ นับสิบครั้ง แค่มีเสียงเบาๆก็ตกใจ

너의 문자인지 몇 번씩 확인하곤 했어

นอ เอ มุน จา อิน จี มยอด บอน ชิก ฮวัก อิน ฮา โก แฮด ซอ

คอยดูข้อความว่าเป็นของเธอไหม นับครั้งไม่ถ้วน

처음에는 처음엔 늘 있는 다툼처럼 돌아 올 줄 알았어

ชอ อึม เม นึน ชอ อึม เมน นึล อิด นึน ดา ทุม ชอ รอม ทล รา อล จุล อัน รัด ซอ

ครั้งแรก คิดว่าเธอจะกลับมา เหมือนที่เราทะเลาะกันเป็นครั้งแรก

이렇게 독하게 날 떠나기엔 너는 너무 착한 여자라서

อี รอค เค ทก ฮา เก นัล ตอ นา กี เอน นอ นึน นอ มู ชัก คัน ยอ จา รา ซอ

แต่เธอก็จากฉันไปอย่างใจร้าย ก็เพราะเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมาก
Report lyrics