.

친구의 고백 (Inst.) Lyrics

꽤 오래됐어 내 맘이 조금씩 변하기 시작한지
กเว โอ เร ดเวด ซอ เน มา มี โช กึม ชิก พยอน ฮา กี ชี จา คัน จิ
สักพักแล้วที่หัวใจผมเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนไปทีละน้อย
혼자서 괴로워한지
ฮน จา ซอ คเว โร วอ ฮัน จี
เพราะความโดดเดี่ยว จึงทำให้รู้สึกเจ็บปวด

언제부턴가 니가 울 때마다
ออน เจ บู ทอด กา นี กา อุล เต มา ดา
นานเท่าไหร่แล้วที่คุณร้องไห้ทุกเวลา

너를 울리는 남자가 너무나 미웠어
นอ รึล อุล รี นึน นัม จา กา นอ มู นา มิ วอด ซอ
ผู้ชายที่ทำให้คุณต้องเสียน้ำตาช่างบ้าคลั่งนัก

차라리 내가 널 지키는 게
ชา รา รี เน กา นอล ชี คิ นึน เก
ไม่เหมือนกับผมที่อยากจะปกป้องคุณ

나을지도 모른다는 생각이
นา อึล จี โด โม รึน ดา นึน เซง กา กี
ผมบอกไม่ได้ว่านั่นจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้

이제는 내가 널 안아주고
อี เจ นึน เน กา นอล อา นา จู โก
แต่เวลานี้ขอให้ผมได้กอดคุณ

사랑해주고 싶단 생각이 들었어
ซา ราง เฮ จู โก ชิบ ดัน เซง กา กี ทือ รอด ซอ
ความคิดที่อยากให้ความรักกับคุณผ่านเข้ามา

Baby 이제는 내게 와
เบ บี้ อี เจ นึน เน เก วา
ที่รัก มาหาผมตอนนี้เลยสิ

And Be my lady 너무나 오랫동안
แอนด์ บี มาย เลดี้ นอ มู นา โอ เรด ดง อัน
และมาเป็นผู้หญิงของผม เป็นเวลานานแล้วนะ

지켜봤어 말없이 서서
ชี คยอ บวาด ซอ มา ลอบ ชี ซอ ซอ
ที่ผมได้แต่ยืนเฝ้ามองโดยปราศจากคำพูดใดๆ

안타까운 가슴을 숨기며
อัน ทา กา อุน คา ซือ มึล ซูม กี มยอ
ในขณะที่หัวใจที่แตกสลายคงอยู่ได้

친구로 친구로 지내야 한단 이유로
ชิน กู โร ชิน กู โร ชี เน ยา ฮัน ดัน อี ยู โร
ด้วยเหตุผลที่ต้องมีชีวิตอยู่โดยคำว่าเพื่อน

목까지 차올랐던
มก กา จี ชา อล รัด ดอน
ผมต้องคอยเก็บคำสารภาพไว้ในลำคอ
그 고백을 참아야 했어
คือ โค เบ กึล ชา มา ยา เฮด ซอ
ข่มใจไม่พูดมันออกไป

하지만 이제는 고백할께
ฮา จี มัน อี เจ นึน โค เบ คัล เก
แต่ตอนนี้ผมจะขอสารภาพว่า

너를 사랑해
นอ รึล ซา ราง เฮ
ผมรักคุณ

내 손을 잡고 나 밖에 없다며
เน โซ นึล ชับ โก นา พัก เก ออบ ดา มยอ
คุณจับมือผมไว้แล้วบอกว่าไม่ใครนอกจากผม

나같은 친구를 둔 게 정말 큰 축복이라며
นา คา ทึน ชิน กู รึล ทุน เก ชอง มัล คึน ชุก โบ กี รา มยอ
และมันช่างเป็นพรอันยิ่งใหญ่นักที่ได้เป็นเพื่อนกับผม

변치 말자고 말을 할 때마다
พยอน ชี มัล จา โก มา รึล ฮัล เต มา ดา
แต่ละครั้งที่คุณพูดว่าอย่าเปลี่ยนไปนะ

조금씩 자라나는 내 사랑을 눌렀어
โช กึม ชิก ชา รา นา นึน เน ซา รา งึล นุล รอด ซอ
ทำให้ผมต้องคอยควบคุมความรักที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยๆไว้

차라리 내가 널 지키는 게
ชา รา รี เน กา นอล ชี คิ นึน เก
แต่ผมอยากจะปกป้องคุณมากกว่า

나을지도 모른다는 생각이
นา อึล จี โด โม รึน ดา นึน เซง กา กี
แม้ผมบอกไม่ได้ว่านั่นจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น
자꾸만 들었지만 참았어
ชา กู มัน ทือ รอด จี มัน ชา มัด ซอ
ผมฟังคำพูดคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ต้องคอยห้ามใจไว้

너를 잃어버릴까 두려워 하지만
นอ รึล อี รอ บอ ริล กา ทู รยอ วอ ฮา จี มัน
แต่ผมกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปมากกว่า

Baby 이제는 내게 와
เบ บี้ อี เจ นึน เน เก วา
ที่รัก มาหาผมตอนนี้เลยสิ

And Be my lady 너무나 오랫동안
แอนด์ บี มาย เลดี้ นอ มู นา โอ เรด ดง อัน
และมาเป็นผู้หญิงของผม เป็นเวลานานแล้วนะ

지켜봤어 말없이 서서
ชี คยอ บวาด ซอ มา ลอบ ชี ซอ ซอ
ที่ผมยืนเฝ้ามองโดยปราศจากคำพูดใดๆ

안타까운 가슴을 숨기며
อัน ทา กา อุน คา ซือ มึล ซูม กี มยอ
ในขณะที่หัวใจที่แตกสลายคงอยู่ได้

친구로 친구로 지내야 한단 이유로
ชิน กู โร ชิน กู โร ชี เน ยา ฮัน ดัน อี ยู โร
ด้วยเหตุผลที่ต้องมีชีวิตอยู่โดยคำว่าเพื่อน

목까지 차올랐던
มก กา จี ชา อล รัด ดอน
ผมต้องคอยเก็บคำสารภาพไว้ในลำคอ

그 고백을 참아야 했어
คือ โค เบ กึล ชา มา ยา เฮด ซอ
ข่มใจไม่พูดมันออกไป

하지만 이제는 고백할게
ฮา จี มัน อี เจ นึน โค เบ คัล เก
แต่ตอนนี้ผมจะขอสารภาพว่า

너를 사랑해
นอ รึล ซา ราง เฮ
ผมรักคุณ
Report lyrics