.

The Spoon Lyrics

วันนี้มีปัญหาให้มากวนโอ้ย
โดยช่วยกัน ตอบคำถามไปอย่าช้่า
วันนี้มีปัญหาให้มากวนโอ้ย
โดยช่วยกัน ตอบคำถามไปอย่าช้่า
เป็นของดีอยู่เป็นที่รู้ทั่วไป
เป็นของไม่ใหญ่ใกล้แค่มือเอื้อมมา
เป็นของมีค่าใช้เวลาอาหาร
เราเห็นมันบ่อยเอาไว้คอยตักเติม
เราต้องการเพิ่มเราใช้เติมให้กัน
มีแล้วไม่หวั่น เหมือนฉันมีแต่เธอ

จัดเตรียมเอาไว้ แขกมาแขกไป
ต้องสะอาดปลอดภัยทั้งเมือง
แค่อันหนึ่งนั้น สิบคนหนึ่งอัน
ไม่ต้องหยิบสิบคันให้เปลือง
ไม่เปลืองแน่ แค่เราหยิบใช้มัน
ใช่เลยช้อนกลาง ช้อนกลางวางไว้
ผองคนรุ่นใหม่ ใช้กันทุกคน
ไม่ มี พิษภัย ให้ เธอ หาย ห่วง
ใช่เลยช้อนกลาง ช้อนกลางวางไว้
ไม่ มี พิษภัย ให้ เธอ หาย ห่วง

ใครที่มาเดี่ยว ใช้ก็ดูแปลกใจ
(วันนี้มีปัญหาให้มากวนโอ้ย)
ใครที่มาหมู่ ดูแล้วควรจะใช้
(วันนี้มีปัญหาให้มากวนโอ้ย)
ใครที่มาแปลก ใช้ไปเลยถูกใจ
ใช่เลยช้อนกลาง ช้อนกลางวางไว้
ผองคนรุ่นใหม่ ใช้กันทุกคน
ไม่ มี พิษภัย ให้ เธอ หาย ห่วง
ใช่เลยช้อนกลาง ช้อนกลางวางไว้
ไม่ มี พิษภัย ให้ เธอ หาย ห่วง

แต่ มัน หายาก ฝากเธอ หาดู
(เราไม่มีช้อนเงิน เราไม่มีช้อนทอง
เราก็มองเข้าที เพียงแค่มีข้อนกลาง)

ตอบว่า ช้อนกลาง ตอบว่า ช้อนกลาง
ตอบว่า ช้อนกลาง ตอบว่า ช้อนกลาง
Report lyrics