.

ใกล้กับไกล Lyrics

Em A Em A
* อยู่ใกล้กันบ้างก็ดี จะได้ไม่มีห่วงใย อยู่ไกลกันก็บ้างก็ดี ส่งมอบไมตรีมอบใจ
Em A Em A
อยู่ใกล้กันมากไม่ดี ก็เพราะบางทีมันใกล้ไป อยู่ไกลกันมากไม่ดี อยู่ใกล้กว่านี้ดีกว่าไกล
C G F C G C G F E
ใกล้หรือไกลก็ยังดี เพราะบางที่ไม่มีใคร ที่จะมาคอยใส่ใจ ว่าอยู่ใกล้หรือไกลดี
C G F C G C G Eb D
เมื่อตัวเราอยู่คนเดียว ใครแลเหลียวก็ไม่มี ทนทรมานนานนับปี จนไม่มีใกล้หรือไกล
( * )

Instru / A / ( 8 Times )
/ C D / A / C D / E /

C G F C G C G F E
ใกล้หรือไกลต้องลองดู ต้องดูอยู่ทุกเวลา คอยดูไว้ไม่คลาดคลา รู้ปัญหาถ้าพลั้งไป
C G F C G C G Eb D
เมื่อสองเราอยู่รวมกัน วันทั้งวันสบายใจ ไม่มีทุกข์ไม่ห่างไกล รักกันไว้อยู่ใกล้กัน

( * )
Report lyrics