.

สู้สุดใจ Lyrics

แผ่นดินถิ่นฐานบ้านเกิด พวกเราพี่น้องผองเพื่อน
ผูกพันกันมากมาย ไม่ลืมเลือนเราคนไทย
จะมีอะไรหนักหนา ไม่เคยหวั่นไหว เราช่วยกันไป
ฟ้าจะกว้างใหญ่ แต่ทุกหัวใจเหมือนกัน
ไม่มีความแตกต่างจาก กลาง เหนือ ใต้
ทุกๆ แรงกายใจฝ่าฟัน ทุกๆ การเดินทางพวกเราถึงไหนถึงกัน

สู้สุดใจคนไทย (ด้วยหัวใจและวิญญาณ...)
เกิดมาเป็นคนไทย (คนไทยทั้งนั้น...)
นี่คือกำลังใจ (ให้ทุกมือให้ทุกแรงสู้ไป...)
คนไทยสู้สุดใจ....

เมื่อน้ำก็ต้องพึ่งเรือ เมื่อเสือก็ต้องพึ่งป่า
พวกเรามีน้ำใจให้กันมา ไม่เหือดหาย
กี่หมื่น กี่แสน กี่ล้าน...กี่แรงพลัง กี่หัวใจ
พร้อมจะสู้ไป เพื่อวันใหม่ของเรา
ไม่มีความแตกต่างจาก กลาง เหนือ ใต้
ทุกๆ แรงกายใจฝ่าฟัน ทุกๆ การเดินทางพวกเราถึงไหนถึงกัน

สู้สุดใจคนไทย (ด้วยหัวใจและวิญญาณ...)
เกิดมาเป็นคนไทย (คนไทยทั้งนั้น...)
นี่คือกำลังใจ (ให้ทุกมือให้ทุกแรงสู้ไป...)
คนไทยสู้สุดใจ....
สู้สุดใจคนไทย (ด้วยหัวใจและวิญญาณ...)
เกิดมาเป็นคนไทย (คนไทยทั้งนั้น...)
นี่คือกำลังใจ (ให้ทุกมือให้ทุกแรงสู้ไป...)
คนไทยสู้สุดใจ....

สู้สุดใจคนไทย (ด้วยหัวใจและวิญญาณ...)
เกิดมาเป็นคนไทย (คนไทยทั้งนั้น...)
นี่คือกำลังใจ (ให้ทุกมือให้ทุกแรงสู้ไป...)
คนไทยสู้สุดใจ....
Report lyrics