.

รู้เลย Lyrics

รู้เลยว่ามันเหมือนเสียอะไร
รู้ทันใดเมื่อในใจมันไหวหวั่น
ทันทีที่ไม่มีเธอ ทันทีที่ห่างกัน
วันเวลาที่เราหมางเมินกัน ยิ่งทำให้ฉันเข้าใจ
รู้เลยว่าตัวฉันพลาดอะไร
รู้ทันใดไม่ต้องมีใครเอื้อนเอ่ย
ตอนมีกันก็ไม่เข้าใจ ยอมกันก็ไม่เคย
พอวันหนึ่งที่เธอหายไปเลย ก็เลยเข้าใจชัดเจน

กับชีวิตว่างเปล่า กับความเหงาท่วมใจ
มันเป็นความรู้สึก ไม่เคยจะนึกว่าวันหนึ่งจะได้เจอ
กับความฝันว่างเปล่า อยู่กับคำพร่ำเพ้อ
อยากจะบอกตัวเธอ ว่าฉันนั้นขออภัย ให้รักกันดังเดิม
ตอนมีกันก็ไม่เข้าใจ ยอมกันก็ไม่เคย
พอวันหนึ่งที่เธอหายไปเลย ก็เลยเข้าใจชัดเจน

กับชีวิตว่างเปล่า กับความเหงาท่วมใจ
มันเป็นความรู้สึก ไม่เคยจะนึกว่าวันหนึ่งจะได้เจอ
กับความฝันว่างเปล่า อยู่กับคำพร่ำเพ้อ
อยากจะบอกตัวเธอ ว่าฉันนั้นขออภัย ให้รักกันดังเดิม
กับชีวิตว่างเปล่า กับความเหงาท่วมใจ
มันเป็นความรู้สึก ไม่เคยจะนึกว่าวันหนึ่งจะได้เจอ
กับความฝันว่างเปล่า อยู่กับคำพร่ำเพ้อ
อยากจะบอกตัวเธอ ว่าฉันนั้นขออภัย ให้รักกันดังเดิม
Report lyrics