.

ยืนหยัด ยืนยง Lyrics

วันที่ผ่านพ้นมา ไม่ได้รอชะตา
เวรและกรรมการชี้ทาง
คิดและหวังอะไร
ไม่มีจะง่ายเลยสักอย่าง
เดินมาเต็มกำลังจึงมีวันนี้
สร้างทุกอย่างด้วยมือ
เป็นเรื่องที่ยากหนักหนา
แต่ยังมียากยิ่งกว่า
ก็คือได้อยู่ยืนนาน

คนจะยืนหยัดอยู่ยืนยง
ไม่หลงมัวเมาเป็นอื่น
เอาใหม่เมื่อล้ม สลบแล้วฟื้น
กลับมายืนได้เอง

คุณธรรมปักอยู่ในใจ
ไม่ใช่แค่เป็นคนเก่ง
ทำสิ่งที่รู้เพื่อคนทั้งหลาย
ไม่ทำลายเสียเองจึงอยู่นาน

มีเสื่อผืนหมอนใบ
สร้างมันมาอย่างไรใจก็ยังคงต้องจำ
ถึงวันนี้จะมีสิ่งที่ดีที่หวังที่สร้างทำ
ยังมีคุณธรรมเท่าเดิมบัดนั้น
สร้างทุกอย่างด้วยมือ
เป็นเรื่องที่ยากหนักหนา
แต่ยังมียากยิ่งกว่า
ก็คือได้อยู่ยืนนาน

คนจะยืนหยัดอยู่ยืนยง
ไม่หลงมัวเมาเป็นอื่น
เอาใหม่เมื่อล้ม สลบแล้วฟื้น
กลับมายืนได้เอง
คุณธรรมปักอยู่ในใจ
ไม่ใช่แค่เป็นคนเก่ง
ทำสิ่งที่รู้เพื่อคนทั้งหลาย
ไม่ทำลายเสียเองจึงอยู่นาน

คนจะยืนหยัดอยู่ยืนยง
ไม่หลงมัวเมาเป็นอื่น
เอาใหม่เมื่อล้ม สลบแล้วฟื้น
กลับมายืนได้เอง

คุณธรรมปักอยู่ในใจ
ไม่ใช่แค่เป็นคนเก่ง
ทำสิ่งที่รู้เพื่อคนทั้งหลาย
ไม่ทำลายเสียเองจึงอยู่นาน

เย้..เย้..จึงอยู่นาน.............
Report lyrics