.

จะพยายาม Lyrics

เมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าทำให้เธอหวั่น
เมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าทำให้กลัว
ท่าทางเฉยชาที่ติดตัว ที่ตัวฉันเป็นมานาน
ไม่รู้เลยว่ามันไปกัดกินใจ
เมื่อไหร่ที่ลึกซึ้ง แต่ฉันไม่เคยบอก
เมื่อไหร่ก็ไม่หวานกับคำพูดใด

ไม่เคยรู้เลยว่าขัดใจ ว่าเธอต้องการจะฟัง
แต่หากมันยังทัน จากวันนี้ไป...

จะพยายามซักหน่อยรอได้ไหม
และจะพยายามเรียนรู้มันไป
ขาดตกอะไรสอนหน่อย อย่างน้อยต้องใช้เวลา
จะพยายามที่สุด คอยได้ไหม
และจะพยายามเรียนรู้ให้ไว
อดทนกันไปซักหน่อย จะขอชดใช้เวลาที่เคยในหัวใจ
ไม่เคยรู้เลยว่าขัดใจ ว่าเธอต้องการจะฟัง
แต่หากมันยังทัน จากวันนี้ไป...

จะพยายามซักหน่อยรอได้ไหม
และจะพยายามเรียนรู้มันไป
ขาดตกอะไรสอนหน่อย อย่างน้อยต้องใช้เวลา
จะพยายามที่สุด คอยได้ไหม
และจะพยายามเรียนรู้ให้ไว
อดทนกันไปซักหน่อย จะขอชดใช้เวลาที่เคยในหัวใจ
จะพยายามซักหน่อยรอได้ไหม
และจะพยายามเรียนรู้มันไป
ขาดตกอะไรสอนหน่อย อย่างน้อยต้องใช้เวลา
จะพยายามที่สุด คอยได้ไหม
และจะพยายามเรียนรู้ให้ไว
อดทนกันไปซักหน่อย จะขอชดใช้เวลาที่เคยในหัวใจ
Report lyrics