.

ไหมแท้ที่แม่ทอ Lyrics

เนื้อเพลง ไหมแท้ที่แม่ทอ

ไหมแท้ที่แม่ทอ
คำร้อง ไพวรินทร์ ขาวงาม
ทำนอง สลา คุณวุฒิ และ ไพวรินทร์ ขาวงาม
เรียบเรียง ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
แม่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งใจนัก
เรี่ยวแรงรักแม่ใช้เพื่อไฟฝัน
อีกสาวไหมด้วยมือซื่อสัตย์นั้น
แม่สร้างสรรค์ละเมียดละไมใช้เวลา

สื่อรักมั่นผ่านมือ สู่เส้นไหม
ถักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้า
เท้าที่ใช้กระตุกกี่คือชีวา
มือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิต
เป็นผ้าไหมผืนใหม่แม่ให้ลูก
รักพันผูกทุกใยไหมวิจิตร
ใยไหมโยงใจแม่เนรมิต
ไหมอุทิศแม่ก็ทอต่อตำนาน

ลูกก็ถือผ้าทอที่แม่ให้
เป็นเยื่อใยไหมและแม่ที่กล้าหาญ
ผ้าทั้งผืนมีชีวิตจิตวิญญาณ
ถักประสานสอดสร้างอย่างแยบยล

มือน้อยน้อยของแม่ดูแค่นี้
เคยเฆี่ยนตีลูกบ้างในบางหน
แต่มือเดียวกันนี้แหละสู้ทน
ประคองใจให้ลูกก้าวพ้นเมื่อภัยมา
จึงสูงค่าอยู่ในใจเมื่อไกลแม่
เป็นยาแก้แผลใจเมื่อฟันฝ่า
เบิ่งไหมแท้ที่แม่ทอหล่อวิญญา
เก็บเส้นใยแห่งรักมาถักทอใจ

สักวันหนึ่งถึงไม่มีชีวิตแม่
ลูกที่แท้ก็คงทอสานต่อได้
สื่อความดีจากแม่ต่อสายใย
ผ้าชีวิตผืนใหม่ทอให้งาม
Report lyrics