.

แรงงานข้าวเหนียว Lyrics

แรงงานข้าวเหนียว ( C )

เสียงแคนผู้ใด๋ กล่อมตัวไหมให้กินใบหม่อน
ยามรอนแดดอ่อน สาวเก็บหม่อนเอามาเลี้ยงไหม
ตรอยแล่นแตร เพลงแคนกล่อมแดนไหมไทย
สาวนั่งผิงไฟฟังผู้บ่าวเป่าแคน..
ไหมไทยนั่นหรือ เกิดจากมือข้าน้อยสากสาก
ดินแดนอด.อยาก ทุกข์ยากมานานเหลือแสน
แดดจ้าฟ้าเหลือง เขาเอิ้นว่าเมืองหมอแคน
เลี้ยงไหมหน้าแด่น ค่ำลงเป่าแคนกล่อมไหม..
จากภูธรเส้นไหมก็จรเข้าเมือง
ส่งสีเรื่อเรือง อยู่ตามโรงแรมน้อยใหญ่
คุณนายคุณหญิง พราวพริ้งด้วยชุดไหมไทย
แขกบ้านผ่านมาผ่านไป ชอบไหมไทยแท้เทียว..
เสียงแคนขับขาน กล่อมอีสานดอกจานดอกหม่อน
ผู้สาวตองอ่อน จ้างเก็บหม่อนไปซื้อข้าวเหนียว
คนที่เลี้ยงไหมบ่มีไหมใส่เลยเชียว
ยากจนหน้าเซียว ลูกข้าวเหนียวเฮาเอย..
Music............
เสียงแคนขับขาน กล่อมอีสานดอกจานดอกหม่อน
ผู้สาวตองอ่อน จ้างเก็บหม่อนไปซื้อข้าวเหนียว
คนที่เลี้ยงไหมบ่มีไหมใส่เลยเชียว
ยากจนหน้าเซียว ลูกข้าวเหนียวเฮาเอย..
Report lyrics