.

เอาใจช่วยเด้ออ้าย Lyrics

บัดนี้ น้องสิขอเด้อส่งแฮงอ้าย
ขวัญใจนางเอ๋ย
ฝากถ้อยคำนำส่งแฮงใจ ใด๋
อ้ายเอ๋ย ยามความจนเด้อมายืนจ้อง
ต้องทำงานหนัก
เอาแฮงทุ่มเทเข้าใส่
เห็นใจที่เห็นอ้ายสู้งาน
โอ้หนอ เอาใจส่อยอ้ายแม่นทุกด้าน
ถ้ามีแนวใด๋
น้องส่อยได้ให้อ้ายส่งข่าว ใด๋
อ้ายเอ๋ย คันส่อยงานเด้อแม่นบ่ได้
บ่าวคนไคเอ๋ย
ขอเอาใจส่อยอ้ายก้าวผ่าน
อ้ายนั้นอย่าได้หวั่นไหว
เราจะผ่านความยุ่งยากนี้ไปพร้อมกัน
มีฮักเป็นภูมิต้านทาน
มีกันและกันเป็นภูมิคุ้มใจ
เอาใจส่อยเด้อ
แม้นอ้ายเจอปัญหาใดใด
ส่งฮักมานั่งใกล้ใกล้
ส่งกำลังใจมาคอยซับเหงื่อ
หาความเอื้อเฟื้อ
ยากเอาเหลือเมื่อบ้านเมืองหม่น
ต้องใช้ทุนความอดทน
และใจจนจน สองเราจุนเจือ
ฝุ่นควันเปื้อนกาย
แต่หัวใจอย่าให้เปื้อนเหงื่อ
น้ำใจและความเอื้อเฟื้อ
น้องยังมีเหลือเผื่ออ้ายเสมอ
อ้ายเอ๋ย อดเอาเด้อยามเจอความท้อ
คงบ่นานดอก
หากหัวใจอ้ายบ่ยอมแพ้ ใด๋
โอ้หนอ ค่อยนัดเจอยามใดอ้ายว่าง
บ่าวคนงามเอ๋ย
พาหัวใจสู้งานเปื้อนฝุ่น
มาหนุนตักน้องซ่อมใจ
เราจะผ่านความยุ่งยากนี้ไปพร้อมกัน
มีฮักเป็นภูมิต้านทาน
มีกันและกันเป็นภูมิคุ้มใจ
เอาใจส่อยเด้อ
แม้นอ้ายเจอปัญหาใดใด
ส่งฮักมานั่งใกล้ใกล้
ส่งกำลังใจมาคอยซับเหงื่อ
หาความเอื้อเฟื้อ
ยากเอาเหลือเมื่อบ้านเมืองหม่น
ต้องใช้ทุนความอดทน
และใจจนจน สองเราจุนเจือ
ฝุ่นควันเปื้อนกาย
แต่หัวใจอย่าให้เปื้อนเหงื่อ
น้ำใจและความเอื้อเฟื้อ
น้องยังมีเหลือเผื่ออ้ายเสมอ
อ้ายเอ๋ย อดเอาเด้อยามเจอความท้อ
คงบ่นานดอก
หากหัวใจอ้ายบ่ยอมแพ้ ใด๋
โอ้หนอ ค่อยนัดเจอยามใดอ้ายว่าง
บ่าวคนงามเอ๋ย
พาหัวใจสู้งานเปื้อนฝุ่น
มาหนุนตักน้องซ่อมใจ
Report lyrics