.

หน้าจอรอสาย Lyrics

โหลดเพลงรอ สายที่มีความหมายว่ารอ
เก็บซ่อนในจอ เป็นเพลงเฉพาะเบอร์อ้าย
ฟ้องความรู้สึกบางอย่าง ที่มีต่อกันยามไกล
อ้ายกดเบอร์นี้ยามใด มีเพลงแทนใจให้ฟัง..
อ้ายคือแรงใจ ให้คอยคึดฮอดเรื่อยมา
อยู่ห่างไกลตา ก็เหมือนได้ยืนเคียงข้าง
เรื่องใดสะกิดใจหน่อย ก็คอยอยากเล่าสู่ฟัง
ยามอ้ายโทรมาทุกครั้ง เหมือนใจอยากฟ้องคำว่า...
* กำลังคึดฮอดพอดี ขอบคุณนะที่โทรมา
ถือสายรอก่อนเด้อจ้า รับช้าก็อย่าน้อยใจ
ก็กำลังคึดฮอดพอดี ขอบคุณนะที่โทรมา
ถือสายรอก่อนเด้อจ้า รับช้าก็อย่าน้อย..ใจ

** โหลดเพลงรอสายที่มีความหมายว่าคอย
มือถือใจน้อยหากวันใด บ่ เห็นเบอร์อ้าย
แอบเหงาแต่เหว้า บ่ เก่ง จึงฝากเพลงช่วยบอกแทนใจ
ทุกคำของเพลงรอสาย ความหมายก็คือ... ห่วงหา

( * / ** )
Report lyrics