.

สาวโรงงานที่บ้านทำนา Lyrics

อ้างว้างกลางตึกซีเมนต์
ยามคิดถึงภาพบ้านเฮา
อยากกลับไปกอบแสงดาว
มาอุ่นใจหนาวให้สาวโรงงาน
กลายมาเป็นฟันเฟืองเครื่องจักร
ทำงานหนักอยู่ในโรงงาน
เส้นทางผู้สาวสำน้อยไทบ้าน
ทอดยาวจากนามาไกลแสนไกล
เหงาเหลือทนเป็นคนแปลกถิ่น
หยดเหงื่อรินเปียกชุ่มหัวใจ
บนภาระที่เต็มสองไหล่
ปัญหามากมายย้ำให้เจ็บร้าว
ไม่เคยฝันสูงเกินยอดใบหญ้า
วิญญาณชาวนาเต้นในใจสาว
อ้างว้างกลางตึกซีเมนต์
ยามคิดเห็นภาพบ้านเฮา
อยากกลับไปกอบแสงดาว
มาอุ่นใจหนาวสะท้าน
เห็นสายตาบางดวงห่วงใย
ส่งมาจากคนบ้านไกลคือกัน
พัดเมฆทุกข์ให้ลอยพ้นผ่าน
คนจนเหมือนกันเท่านั้นเข้าใจ
ไม่เคยฝันสูงเกินยอดใบหญ้า
วิญญาณชาวนาเต้นในใจสาว
อ้างว้างกลางตึกซีเมนต์
ยามคิดเห็นภาพบ้านเฮา
อยากกลับไปกอบแสงดาว
มาอุ่นใจหนาวสะท้าน
เห็นสายตาบางดวงห่วงใย
ส่งมาจากคนบ้านไกลคือกัน
พัดเมฆทุกข์ให้ลอยพ้นผ่าน
คนจนเหมือนกันเท่านั้นเข้าใจ
คนจนเหมือนกันเท่านั้นเข้าใจ
Report lyrics