.

คนนั้นของใจ...เป็นอ้ายได้บ่ Lyrics

อยากจะขอแรงใจ
กล่อมคนบ้านไกลให้มีแรงฝัน
เดินเดี่ยวบนเส้นทางกันดาร
รบกับการท้อใจ
*หวังเพียงใครสักคน
ลงชื่อบนช่องว่างของใจได้
เส้นฝั่งฝันยังไกล
อยากได้รักแท้ร่วมทาง

**ให้เป็นอ้ายได้บ่
คนที่ใจรอให้มาเคียงข้าง
ให้รัก ให้ใจ ให้หวัง
ขับกล่อมเส้นทางให้กันและกัน
ช่วยลงชื่อกลางใจ
ด้วยการเป็นคนที่ใช่ในฝัน
กล้าตอบคำถามที่รอมานาน
อ้ายคือคนนั้นของหัวใจ

ซ้ำ (*,**)
ให้เป็นอ้ายได้บ่
คนที่ใจรอให้มาเคียงข้าง
ให้รัก ให้ใจ ให้หวัง
ขับกล่อมเส้นทางให้กันและกัน

ช่วยเป็นคนนั้นของใจได้บ่
Report lyrics